Како комерцијалните обожаватели на HVLS го менуваат вашиот бизнис?

РАБОТНИЦИ И КУЛИНИ НА КОУЛ 

Големите HVLS вентилатори за плафон го ладат воздухот и создаваат ветре што ја намалува ефективната температура (колку се чувствувате топло) за 8ºF. Големите индустриски вентилатори овозможуваат експоненцијална удобност за неклиматизираните простори и значителни парични заштеди за климатизирани простори.

НАМАЛУВА ВЛЕГОСТ  

Влагата може да ги оштети производите и опремата и да создаде опасности од лизгање. Постојаната циркулација на воздухот ги минимизира овие проблеми со мешање на воздухот и спречува таложење на влага и ја намалува влажноста. Типичен вентилатор за подот не, бидејќи нема постојана циркулација што ја имаат индустриските вентилатори и вентилатори.

Ја зголемува продуктивноста  

Продуктивноста опаѓа кога луѓето стануваат непријатно жешки. Протокот на воздух генериран од големи индустриски вентилатори ги максимизира природните средства за ладење на телото - ладење со испарување - што ги прави луѓето далеку поудобни.

ЗАчувувајте ја топлината  

Вклучување на големи индустриски вентилатори на таванот генерира нежно ажурирање што го присилува топлиот воздух од таванот и се спушта во зафатениот простор. Вентилаторите за плафон HVLS ја помагаат циркулацијата на воздухот - го одржуваат вашиот персонал топол.

HVLS commercial fans-01


Време на објавување: 29-ти март 2021 година